Po dlhých prípravách a mnohých zmenách sa náš projekt konečne rozbehol aj do realizačnej fázy. O čo dlhšie sme na tom robili, o to rýchlejšie a od ruky nám teraz idú terénne práce. Hoci nás spočiatku trápili prvotné obavy o 3m výkopy pre uloženie nádrží na vodu, nakoniec práve pri tomto prvku sme sa s výkopmi natrápili najmenej.

Terénne práce prebehli počas troch dní, kedy sme vytvorili výkopy pre všetky nosné štruktúry: nádrže na vodu, prítoky a odtoky vody, jazierko, dažďovú záhrady či vzrastlé stromy. Počas týchto dní sa nám podarilo hneď nádrže osadiť a napojiť na zvody vody zo striech, je potrebné ešte dopojiť lektrinu a vývod na používanie. Od 11.4. začíname pracovať na zhmotnení nielen týchto prvkov, ale aj altánu a doplnových výsadieb.