Dažďové záhrady sú krajinné prvky, ktoré slúžia na zvyšovanie lokálneho vsakovania zrážkovej vody. Jedná sa o znížené plochy, do ktorých je zvedená najmä dažďová voda zo spevnených plôch. Dažďová záhrada zabraňuje dažďovej vode pred jej rýchlym odtečením do kanalizácie alebo to miestneho potoka, pričom uzatvára malý vodný cyklus, znižuje riziko povodní, filtruje zadržanú vodu a touto prefiltrovanou doplňuje zásoby podzemných vôd. Súčasne vytvára vlhký biotop, ktorý priaznivo vplýva hlavne na mestskú mikroklímu a poskytuje útočisko pre vtáky a hmyz. Z estetického hľadiska má dažďová záhrada veľký potenciál, keďže ide o biotop, ktorý sa v dnešnom mestskom i dedinskom prostredí vyskytuje čoraz zriedkavejšie.

7994696125_f2973a9bdc_o

Viac informácií o dažďových záhradách nájdete na tomto odkaze.