OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20.3.2015 sme realizovali v rámci projektu “S modrou školou k lepšej klíme” v spolupráci so ZŠ s MŠ Hrušov DEŇ VOD. Vďaka podpore z EEA and Norway Grants aj vďaka dobrovoľníckej pomoci sa nám podarilo zrealizovať niekoľko aktivít edukačného,informačného a praktického charakteru. Všetky aktivity súviseli s vodou. Týmto spôsobom sme si pripomenuli,že voda je neeodeliteľnou […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 4.3.2015 a 5.3.2015 boli v ZŠ s MŠ Hrušov zrealizované prvé hodiny so zameraním na rozumné hospodárenie s dažďovou vodou a ochranu klímy. Taktiež prebehlo i druhé strtnutie žiakov v ekokrúžku. Vyučovacie hodiny boli odučené v rámci projektu S modoru školou k lepšej klíme v rámci programu Modré školy “Blue schools“. Správcom programu je Úrad vlády SR.